Przesuwamy ceny w dół - metka
Przesuwamy ceny w dół - promocja

Ekologiczne wyzwania stojące przed producentami okien

Firmy specjalizujące się w produkcji okien i stolarki otworowej stoją dzisiaj przed wieloma poważnymi wyzwaniami. Zakłócenia w łańcuchach dostaw, niedobór zasobów pochodzenia naturalnego, rosnące potrzeby ekologiczne – lista jest bardzo długa i wymaga od producentów specjalnego zaangażowania bądź weryfikacji dotychczasowych strategii gospodarczych.

Wdrożenie ekologicznej produkcji

Wiele firm zdecydowało się w ostatnim czasie przyspieszyć proces wdrażania ekologicznych technologii i środków produkcji. W ostatnich latach doszło do znacznego wzmocnienia trendów związanych z koniecznością osiągnięcia neutralności klimatycznej. Najbardziej innowacyjne marki stawiają na zrównoważony rozwój. Popularnością cieszy się zwłaszcza produkcja okien drewnianych, gdyż obróbka drewna nie wymaga aż tak dużych nakładów energetycznych, a dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii zużycie energii i koszt obróbki jest jeszcze mniejszy. Na żadnym etapie nie przedostają się do środowiska naturalnego niebezpieczne substancje chemiczne. W związku z tym możemy mówić o procesie całkowicie neutralnym dla środowiska naturalnego.

Termomodernizacja a stolarka okienna

Zgodnie z zapowiedzią Komisji Europejskiej do 2050 roku Europa powinna stać się pierwszym kontynentem neutralnym klimatycznie. Nie da się tego jednak osiągnąć bez skutecznej termomodernizacji obiektów mieszkalnych i usługowych. Idea Zielonego Ładu doprowadziła do gwałtownego przyspieszenia tempa remontowania budynków na terenie całej Europy, w tym również Polski. W związku z tym producenci stolarki otworowej opracowują takie projekty, które przyczyniają się do zwiększenia efektywności energetycznej i oszczędniejszego gospodarowania zasobami naturalnymi planety. W związku z tym poprawi się jakość życia mieszkańców całego kontynentu, a przy tym zmniejszy się emisja gazów cieplarnianych. Ulegnie zwiększeniu również skala recyklingu materiałów.